Zeszyt 1(58)2021 Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckim

Zeszyt 1 (58) 2021 Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckim

Ochotnicze straże pożarne (OSP) odgrywają ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, uzupełniają działalność służb państwowych, w szczególności podczas akcji ratowniczych na terenach wiejskich. Jednostki zrzeszają w swoich szeregach przeszkolonych ochotników, którzy skutecznością działania i umiejętnościami często dorównują strażakom zawodowym. Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje około 2 tys. jednostek OSP1, które do skutecznego działania ratowniczego potrzebują przede wszystkim specjalistycznego wyposażenia. Dużym problemem są braki w tym zakresie, spowodowane ograniczonymi możliwościami finansowymi gmin – organów, które ustawodawca zobowiązał do ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa publicznego regionu, od wielu lat wspiera finansowo ochotnicze straże pożarne. Otrzymywane przez nie środki z budżetu województwa wspomagają m.in. remonty strażnic oraz zakupy: samochodów pożarniczych, specjalistycznego sprzętu i ubrań ochronnych, dzięki którym działalność z zakresu ochrony zdrowia i życia oraz mienia mieszkańców województwa, przebiega w sposób sprawny, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa strażaków ochotników.

Wróć do listy wydawnictw