Programy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych

Programy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych

Publikacja wydana w ramach projektu Qulair jest rezultatem współpracy regionów europejskich w ramach II fazy projektu.

W 2007 roku dziewięć regionów europejskich, w tym Mazowsze, posiadających w swoich granicach duże porty lotnicze, wobec występowania negatywnych skutków funkcjonowania tych portów, podjęło się zadania mającego na celu nawiązanie wzajemnej współpracy i stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń w poszukiwaniu nowych rozwiązań poprawiających jakość życia wokół międzynarodowych lotnisk.

Inicjatorem projektu QLAIR – Quality of Life in Airport Regions (Jakość życia w regionach lotniskowych) było międzynarodowe zrzeszenie Airport Regions Conference, do którego Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku.

Wróć do listy wydawnictw