Hałas naziemny w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych

Programy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych

Publikacja wydana w ramach projektu QLAIR – Quality of Life in Airport Regions, który został zainicjowany przez dziewięć miast i regionów zrzeszonych w międzynarodowej organizacji Airport Regions Conference.

Województwo mazowieckie przystąpiło do projektu na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 19 sierpnia 2008 roku. Partnerzy projektu podejmując wzajemną współpracę, dążą do stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń w poszukiwaniu nowych rozwiązań poprawiających jakość życia wokół międzynarodowych lotnisk. W części poświęconej hałasowi naziemnemu pierwszym krokiem było wspólne zastanowienie się nad problemem i zrozumienie pojęcia hałasu naziemnego, a także wskazanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia uciążliwości z nim związanych.

W dokumencie zawarte są rozwiązania i przykłady łagodzenia skutków hałasu naziemnego na lotniskach międzynarodowych. Na początku zawarty jest krótki opis projektu, jego celów i rezultatów, a następnie próba dojścia do właściwego, jednakowego zrozumienia kluczowych zagadnień związanych z hałasem naziemnym. Obszerna cześć raportu poświęcona jest na omówienie sytuacji w poszczególnych regionach lotniskowych, a na zakończenie wskazane są minimalne wymagania dla dalszych analiz.

Wróć do listy wydawnictw