Informacja i komunikacja w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych

Informacja i komunikacja społeczna w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych

Publikacja wydana w ramach projektu Qlair ma na celu wstępną analizę zagadnienia, w jaki sposób zarządcy wybranych portów lotniczych i społeczności mieszkające w ich otoczeniu rozwiązują problem przepływu informacji związanej z jakością środowiska, hałasem lotniczym i zanieczyszczeniami powietrza.

Qlair (Quality of Life in Airport Regions – Jakość życia w regionach lotniskowych) to projekt zainicjowany przez dziewięć regionów Unii Europejskiej, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Regionów Lotniskowych (Airport Regions Conference – ARC), którego celem jest ustalenie europejskich standardów postępowania wobec zróżnicowanych społecznych kosztów funkcjonowania i rozwoju portów lotniczych. W październiku 2008 roku, pod patronatem QLAIR, zainicjowano badania, które dotyczą: informacji i komunikacji społecznej, hałasu naziemnego lotniska w polityce ograniczania uciążliwości, wpływu zarządzania ruchem lotniczym na planowanie przestrzenne oraz innowacyjnego podejścia do rekompensat. Badania te były realizowane do grudnia 2009 roku, a wyniki ich są publikowane są w Polsce przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie od września 2011 roku.

Wróć do listy wydawnictw