Inicjatywa Młodych Planistów

Inicjatywa Młodych Planistów

Publikacja Inicjatywa Młodych Planistów jest pokłosiem obrad, które odbyły się w dniach 20-21 września 2007 roku w Białobrzegach.

W konferencji wzięli udział młodzi przedstawiciele służb planistycznych z 13 województw, którzy prezentowali w trzech sesjach: stan prac nad aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego województw, zaawansowanie prac i problemy związane ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych oraz udział i doświadczenie młodych pracowników Biur i Departamentów we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Wróć do listy wydawnictw