Aeropolis: Skutki przestrzenne funkcjonowania lotnisk oraz zarządzanie nimi

Aeropolis: Skutki przestrzenne funkcjonowania lotnisk oraz zarządzanie nimi na przykładzie Województwa Mazowieckiego, Brandenburgii oraz regionu Ile-de-France

W ramach trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Mazowszem, Regionem Île-de-France i Krajem Związkowym Brandenburgia w dniach 13-14 października 2008 roku w Pałacu w Genshagen w Niemczech odbyła się konferencja „Aeropolis: Skutki przestrzenne funkcjonowania lotnisk oraz zarządzanie nimi na przykładzie Województwa Mazowieckiego, Brandenburgii oraz regionu Ile-de-France”.

Współorganizatorem konferencji było Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Konferencja poświęcona była wymianie doświadczeń trzech regionów partnerskich w zakresie zarządzania negatywnymi i pozytywnymi skutkami funkcjonowania lotnisk. Omawiana była rola portów lotniczych jako motorów rozwoju regionalnego oraz ich dostępność, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego. Dużo czasu zostało ponadto poświęcone dyskusji nad procesem mediacji dotyczącym rozbudowy portów lotniczych m.in. w Wiedniu. Wszystkie wystąpienia konferencyjne zostały opublikowane w kwietniu 2010 roku w językach; polskim, francuskimi niemieckim.

Wróć do listy wydawnictw