Warsztaty „Wiślanego Okrągłego Stołu”

W dniu 27 stycznia 2017 roku przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddziału Terenowego w Płocku uczestniczyli w warsztatach „Wiślanego Okrągłego Stołu”, organizowanymi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Fundacją Rok Rzeki Wisły oraz Miastem Płock. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka. Warsztaty są kontynuacją seminarium pn.: „Wiślany Okrągły Stół”, które odbyło się 13 grudnia w siedzibie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Warsztaty w Płocku zapoczątkowały cykl czterech spotkań, które pozwolą zdiagnozować potencjał Wisły na odcinku mazowieckim w oparciu o uwarunkowania i zasoby lokalne. Kolejne spotkania warsztatowe odbędą się w Lipsku, Otwocku i Wyszogrodzie.

Głównym celem warsztatów było zdiagnozowanie istniejących zasobów kulturowych, środowiskowych, społecznych, gospodarczych oraz pojawiających się przeszkód rozwojowych w zakresie tworzenia produktów turystycznych rzeki Wisły. Spotkanie prowadzili: dr hab. Magdalena Kachniewska – profesor w Katedrze Turystyki SGH i Dziekan Studium Magisterskiego SGH oraz Robert Jankowski – prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły. W zajęciach uczestniczyli m.in.: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, placówek kultury oraz tzw. „środowisk wiślanych”.

Efektem warsztatów będzie raport cząstkowy, który wraz z raportami opracowanymi po spotkaniach w Lipsku, Otwocku i Wyszogrodzie będzie stanowić podstawę dla opracowania diagnozy turystycznego wykorzystania potencjału Wisły na odcinku mazowieckim.