Warsztaty w Sierpcu i IV spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniach 23 – 24 maja 2018 rok w Sierpcu odbyła się trzecia edycja warsztatów związanych z realizacją Działania Pilotażowego w ramach projektu YouInHerit, pt. Perspektywy podejmowania działalności gospodarczej. Myślenie Wizualne połączona z IV spotkaniem Regionalnej Grupy Interesariuszy. Miało ono na celu podsumowanie ostatniego spotkania tematycznego partnerów projektu w Piranie oraz przygotowanie do wizyty delegacji ze Słowenii na Mazowszu. W spotkaniu i warsztatach wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta Sierpc i starostwa powiatowego w Sierpcu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Płocku, Muzeum Wsi Mazowieckiej, Browaru Kasztelan w Sierpcu, Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu oraz pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i Oddziałów Terenowych.

Interesariusze pracowali w grupach nad wskazaniem dobrych praktyk użytych przy realizacji działania pilotażowego. Wspólnie zastanawiali się w jaki sposób skutecznie informować o projekcie oraz jak zorganizować wizytę partnerów ze Słowenii. Następnie odbyły się warsztaty prowadzone przez firmę Kontekst HR Polska Sp. z o.o., które były podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła myślenia wizualnego, a druga część została poświęcona negocjacjom, czym są i jakie są zasady skutecznych negocjacji. W kolejnym dniu warsztatów omówiono zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie ważne z punktu widzenia młodzieży. Warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników.

W najbliższym czasie planowana jest wizyta partnerów projektu ze Słowenii na Mazowszu, w ramach której odbędzie się wymiana doświadczeń na spotkaniu z Regionalną Grupą Interesariuszy 15 czerwca w Sierpcu.

Warsztaty w Sierpcu i IV spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy
Warsztaty w Sierpcu i IV spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy