VIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 06.09.2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które dotyczyło postępu prac na aktualizacją „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” oraz działań prowadzonych w 2018 r. przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.

Zgodnie z harmonogramem aktualizacji „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”, dokument ten został przyjęty przez Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej i skierowany do dalszych prac związanych z jej aktualizacją. Posiedzenie poświęcone było również przedstawieniu stanu prac nad Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz najnowszych danych statystycznych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej. Obecnie w ramach działań nad Krajowym Programem Rozwojem Ekonomii Społecznej wprowadzono nowe wskaźniki dot. m.in.: jednostek reintegracyjnych czy programów rozwoju społecznego na poziomie gminnym i powiatowym oraz poszerzono katalog podmiotów ekonomii społecznej.

Jedną z poruszonych kwestii było także zwiększenie środków w budżecie województwa mazowieckiego przeznaczonych na rozwój ekonomii społecznej na lata 2019-2021. Przedstawiono również wstępne raporty dotyczące zlecania usług podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym stosowanie klauzul społecznych.

W trakcie posiedzenia podsumowano konferencję i targi, które zorganizowane były w ramach IV Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną w dniu 08.06.2018 r. oraz omówiono wnioski wynikające z badań przeprowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w województwie mazowieckim w I połowie 2018 r.

W spotkaniu uczestniczył pracownik MBPR w Warszawie Oddziału Terenowego w Płocku oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: Regionalnych Centrów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, fundacji.