Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 17 września 2018 roku w Krakowie odbyła się Konferencja naukowa pn. ,,Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich”, w której wzięli udział pracownicy Oddziału Terenowego w Ostrołęce. Organizatorem konferencji był Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, uczelni wyższych oraz goście z Niemiec.

Głównym celem konferencji było zgłębienie wiedzy dotyczącej prac urządzeniowych prowadzonych na obszarach wiejskich. Konferencja składała się z dwóch sesji plenarnych.

W trakcie pierwszej sesji przedstawiono stan i perspektywy realizacji prac scaleniowych w Polsce oraz małopolską wizję prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich. W czasie wystąpień podkreślono potrzebę prowadzenia prac scaleniowych w województwie małopolskim, co przyczyni się do rozwoju i odnowy obszarów wiejskich. Zwrócono również uwagę na partycypację społeczną, która odgrywa wartościową rolę w procesie urządzania obszarów wiejskich. Zaprezentowany został również proces urządzania obszarów wiejskich na przykładach z Bawarii, Turyngii i Chin.

W drugiej części konferencji przedstawiono potrzeby regionalizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce oraz założenia kompleksowych prac urządzeniowych sołectw: Strzelce Wielkie, Nieciecza i Czyżów, gdzie wskazano szereg analiz, jakie muszą zostać przeprowadzone w tym procesie. Omówiono również bilans wdrażania prac urządzeniowych w Małopolsce jako elementu PROW 2014-2020. Konferencja zakończyła się dyskusją z udziałem przedstawicieli Polski i Niemiec. W trakcie dyskusji podkreślono, że każdy region ma swoją specyfikę i potrzebuje innego podejścia w procesie urządzania obszarów wiejskich.