Spotkanie zarządu METREX w Brukseli z udziałem Mazowsza

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie współpracuje z Europejską Siecią Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX od kilku lat, a od października 2014 region Mazowsze jest oficjalnie członkiem tego międzynarodowego stowarzyszenia.

3 marca b.r. w Brukseli, odbyło się posiedzenie zarządu METREX z udziałem reprezentacji Mazowsza. Przedstawicielkami MBPR były Zastępca Dyrektora oraz członek Zarządu Metrex.

Przedmiotem obrad Zarządu były m.in. rozmowy w DG Regio n.t. Urban Agenda, warunki stypendium Bernd Steinacher Fellowship i strategia rozwoju sieci Metrex. Omówiony został także harmonogram następnych konferencji w Sztokholmie i Helsinkach.