Spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA

Spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA – Landside Airports Accessibility (Dostępność lądowa lotnisk).

W dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA – Landside Airports Accessibility (Dostępność lądowa lotnisk). Projekt realizowany był od maja 2017 r. do grudnia 2019 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o. oraz dwunastoma innymi podmiotami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Niemiec, Austrii i Polski. Projekt LAirA dotyczył wyzwań związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego i niskoemisyjnego systemu transportowego.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w projekcie jako partner reprezentujący Samorząd Województwa Mazowieckiego, odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie analiz dotyczących mobilności w obszarze funkcjonalnym Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki projektu LAirA, dotyczące rozwiązań w zakresie niskoemisyjnej mobilności w siedmiu głównych obszarach tematycznych: mobilność elektryczna, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzielona, inteligentne systemy transportowe, odnajdywanie drogi i publiczny transport drogowy.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk wypracowanych w czasie trwania projektu wśród osób, instytucji i podmiotów zajmujących się polityką transportową, rozwojem regionalnym, planowaniem przestrzennym i współpracą międzynarodową.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami projektu dostępnymi na stronie internetowej Interreg.

Spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA
Spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA