Rejs kontenerowy po Wiśle w ramach projektu EMMA

W dniach 19-27 kwietnia 2017 r. w ramach projektu międzynarodowego EMMA został zorganizowany rejs kontenerowy na szlaku wodnym Gdańsk-Warszawa. Przedstawiciele MBPR – Oddziału Terenowego w Płocku i Ciechanowie 25 kwietnia br. dołączyli do pilotażowego rejsu Wisłą z Włocławka do Płocka. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz miasto Bydgoszcz. Rejs miał charakter promocyjno-badawczy. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Celem rejsu było pokazanie możliwości śródlądowego transportu wodnego, promocja żeglugi śródlądowej, jako proekologicznego środka transportu, upowszechnienie wiedzy o potencjale gospodarczym rzek, a także identyfikacja utrudnień żeglugowych i przeprowadzenie badań szlaku wodnego. Na barce zaprezentowano koncepcję rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Zbiornika Włocławskiego oraz poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia wodnego Włocławek. Ważnym elementem spotkania były robocze rozmowy na temat różnych aspektów żeglugi na Wiśle oraz współpracy w gospodarczym wykorzystaniu Zbiornika Włocławskiego i rzeki Wisły.