Porozumienie pomiędzy Politechniką Warszawską – Filią w Płocku a Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie

30 listopada 2022 roku w Płockim Oddziale Terenowym, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy:

Politechniką Warszawską– Filią w Płocku, reprezentowaną przez dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku,
a
Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, reprezentowanym przez dr Elżbietę Kozubek – Dyrektor Biura.

                Celem podpisanego porozumienia jest m.in.:

  • wspieranie popularyzacji potencjału osiągnięć naukowych i promocji oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej,
  • wspieranie MBPR w Warszawie poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie oraz wykonywanie usług badawczych,
  • wspólne organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, pokazów, imprez kulturalnych
    i oświatowych,
  • odbywanie staży w Biurze przez studentów Politechniki.

Uczestnikami podpisanego porozumienia byli także: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak – reprezentująca Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, dr inż. Piotr Gryszpanowicz – reprezentujący również ten Instytut Politechniki Warszawskiej Filia
w Płocku, Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Ewa Baranowska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a MBPR w Warszawie, to ważny krok w kierunku zacieśniania współpracy między nauką a praktyką, to możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego inspirowania się, kreowania nowych projektów i inicjatyw.

Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i Panią Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.
Zdjęcie przedstawia moment podpisania porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską– Filią w Płocku, reprezentowaną przez dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, a Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, reprezentowanym przez dr Elżbietę Kozubek - Dyrektor Biura.