Ogólnopolska Konferencja Obywatele Rzeki Wisły

W dniu 27 listopada 2017 r. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddziału Terenowego w Płocku uczestniczyli w Konferencji Ogólnopolskiej „Obywatele Rzeki Wisły”. Głównym organizatorem tego wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego i Gazeta Wyborcza Płock we współpracy z Fundacją Rok Rzeki Wisły. Wydarzenie miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku.

Głównym celem spotkania było podsumowanie działań zrealizowanych w Roku Rzeki Wisły przez samorządy, ekspertów i społeczników. Konferencja składała się z dwóch paneli: I –„Wisła (znów) ożywiona” oraz II – „Rzeka możliwości”.

W pierwszej części zaprezentowano film Tadeusza Bystrama pt.: „Obywatel Rzeki Wisły”, pokazujący świat z perspektywy rzeki. Przedstawiono działania podjęte przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Roku Rzeki Wisły. Omówiono kierunki rozwoju głównych dróg wodnych w Polsce oraz powstanie szkuty „Dar Mazowsza” – największej drewnianej łodzi na Wiśle, wybudowanej dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pierwszy etap spotkania zakończył się dyskusją z udziałem liderów programu Obywatel Rzeki Wisły.

Podczas drugiej części przedstawiono możliwości współtworzenia mapoprzewodnika Wisły oraz doświadczenia województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji działań związanych z Wisłą, w tym Festiwalu Wisły. Ponadto omówiono działania promocyjne dotyczące wykorzystania przestrzeni nad Wisłą w Warszawie oraz zaprezentowano film pt.: „Promocyjno-badawczy rejs kontenerowy Gdańsk-Bydgoszcz, Toruń-Warszawa”. Elementem kończącym drugą część spotkania była dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli prezydentów miast nadwiślańskich.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Obywatel Rzeki Wisły”, przedstawiająca zdjęcia obrazujące krajobraz Wisły i lokalne inicjatywy społeczne, a także symboliczne podpisanie dokumentu końcowego, będącego deklaracją organizowania, wspierania i uczestnictwa w działaniach dotyczących Wisły.