Nagradzamy wolontariuszy – XII edycja konkursu „Mazowieckie barwy wolontariatu”

Już od 22 sierpnia 2022 roku przyjmujemy zgłoszenia do XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i ma na celu uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września 2022 roku.

Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

 • indywidualny wolontariusz;
 • wolontariat grupowy;
 • szkolne/przedszkolne koło wolontariatu;
 • wolontariat seniorów;
 • kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

Kandydatów mogą zgłaszać:

 • organizacje pozarządowe;
 • grupy samopomocowe;
 • instytucje państwowe;
 • instytucje samorządowe;
 • podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
 • osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
 • wolontariusze

Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 31 października 2022 r. a wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas uroczystej gali.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu.

Plakat - XII edycja konkursu „Mazowieckie barwy wolontariatu”
Plakat – XII edycja konkursu „Mazowieckie barwy wolontariatu”