Lista złożonych wniosków

Lista wniosków złożonych w ramach Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim dostępna jest w Systemie Konsultacji Społecznych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.