Konsultacje społeczne projektu „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego – aktualizacja I”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego – aktualizacja I”.

Konsultacje będą prowadzone od 19 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą podejmowanych działań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w Województwie Mazowieckim.

Samorząd Województwa podjął działania zmierzające do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w trzech obszarach województwa, które zostało wykazane
w przeprowadzonej analizie. W związku z tym, aktualizacja Planu Transportowego obejmuje przede wszystkim wprowadzenie autobusowych linii komunikacji poprzecznej, które będą stanowiły linie dowozowe do linii kolejowych. Działania podjęte w tym obszarze mają zapewnić funkcjonowanie spójnego systemu transportowego odpowiadającego potrzebom mieszkańców Mazowsza.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i wniosków za pomocą formularza konsultacyjnego, który należy przekazać w wybranej formie:

  • pisemnie na adres: Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, pokój nr 508 w godz. 8.00-16.00;
  • na adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@mazovia.pl;
  • poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.mazovia.pl

Materiały: