Kongres „Infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego”

31 marca b.r. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Oddziału Terenowego w Ostrołęce uczestniczyli w kongresie pt. „Infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego”. Organizatorem tego wydarzenia było Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. Patronat honorowy nad kongresem objął m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik.

Głównym celem spotkania było poznanie mocnych stron oraz szans na rozwój północno-wschodniego Mazowsza, jak również identyfikacja barier uniemożliwiających rozkwit tego obszaru.

Spotkanie składało się z dwóch paneli: Strategii rozwoju północno-wschodniego Mazowsza oraz Roli infrastruktury w rozwoju regionu. Jednym z prelegentów i uczestników I panelu była Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce, która pokrótce przybliżyła działalność Biura oraz zaprezentowała główne cele i założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze. Przedstawiła kierunki i działania zapisane w SRWM służące rozwojowi regionu, w tym północno-wschodniego Mazowsza. W panelach dyskusyjnych głos zabierali również: przedstawiciel GDDKiA, administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, instytucji naukowych, przedstawiciele związku pracodawców oraz przedsiębiorców transportowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ponadto reprezentanci administracji rządowej, lokalnych władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, instytucji naukowych oraz przedsiębiorcy z branży transportowej.