II spotkanie z interesariuszami projektu LAirA

II spotkanie z interesariuszami projektu LAirA (Landside Airports Accessibility / Dostępność lądowa lotnisk).

W dniu 16 lipca 2018 r. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizowało w Nowym Dworze Mazowieckim (w budynku Toru Modlin) II spotkanie z interesariuszami projektu LAirA (Landside Airports Accessibility / Dostępność lądowa lotnisk) realizowanego w ramach Programu Interreg dla Europy Centralnej.

Grupę interesariuszy tworzą m.in.: przedstawiciele samorządów lokalnych, członkowie Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kolei Mazowieckich, PKP „Intercity”, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Dyrektor MBPR – kierownik projektu LAirA – dr Elżbieta Kozubek zaprezentowała wyniki dwóch analiz dotyczących potrzeb i zachowań związanych z mobilnością pasażerów i pracowników Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. Analizy są efektem badań ankietowych przeprowadzonych wśród pasażerów i pracowników lotniska. W ramach prezentacji zostały przedstawione wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Pani Dyrektor przedstawiła również szczegółowe zagadnienia kierunkowe projektu LAirA.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik przedstawił zagadnienia projektu LAirA odnosząc je do działań Samorządu Województwa Mazowieckiego na obszarze funkcjonalnym lotniska (catchment area), w tym m.in. do planowanej budowy stacji kolejowej na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (wraz z budową połączenia kolejowego). Marszałek nawiązał również do potencjalnych inwestycji w sąsiedztwie portu lotniczego w kontekście wzrostu emisji zanieczyszczeń.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja, podczas której m.in. zwrócono uwagę na dominującą rolę Warszawy, której bliskość wpływa na zachowania transportowe pasażerów lotniska. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. nad możliwością zwiększenia udziału przewozów kolejowych do i z lotniska oraz innych środków transportu, które powinny być uwzględnione w długoterminowej strategii dla obszaru funkcjonalnego lotniska. Strategia ta ma być przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji dotyczących projektu LAirA dostępne jest na stronie Interreg.