Dokumenty zatwierdzone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Dokumenty opracowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, zatwierdzone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 – 2013)Pobierz

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 – 2013)Pobierz

Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship (nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 – 2013)Pobierz

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego(nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 – 2013)Pobierz

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (nie obowiązujący)Pobierz

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (nie obowiązujący)Pobierz

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006 – 2009 (2005)Pobierz

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030Pobierz

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 wersja skróconaPobierz

Development strategy of the Mazowieckie Voivodship 2030 (abridged version)Pobierz

Dokumenty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Dokumenty opracowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2004)Pobierz

Informacja dotycząca postępowania przy opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii (2006) „nie obowiązuje”Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2006) „nie obowiązuje”Pobierz

Informacja o Prognozie oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2006) „nie obowiązuje”Pobierz

Informacja o Prognozie oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2004)Pobierz

Strategia rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu (projekt)Pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2011)Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2012/13)Pobierz