Problemy planowania w obszarach metropolitalnych

Problemy planowania w obszarach metropolitalnych

Publikacja Problemy planowania w obszarach metropolitalnych powstała na podbudowie referatów wygłoszonych podczas konferencji Obszar Metropolitalny Warszawy zorganizowa-nej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Celem publikacji jest prezentacja przygotowywanych od 2004 roku materiałów do planu zagospodarowania prze-strzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy i skonfrontowania ich z planami sporządzanymi w innych metropoliach europejskich. Plany te skonfrontowano również w kontekście znaczenia planów metropolitalnych dla rozwoju regionalnego i ich pozycji w systemie planowania.

Wróć do listy wydawnictw