Studium Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego na Mazowszu

Dokument Studium Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego na Mazowszu, jak czytamy w jego wstępie, został wywołany potrzebą rozwinięcia i uszczegółowienia ustaleń Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020, w części dotyczącej infrastruktury lotniskowej. Potrzeba ta została spowodowana licznie pojawiającymi się inicjatywami władz lokalnych na rzecz wykorzystania istniejącej infrastruktury lotniskowej, a także z uwagi na konieczność uwzględnienia rządowych planów rozwoju lotnictwa cywilnego, odnoszących się do Mazowsza.