Spotkanie konsultacyjne nt. połączenia kolejowego do Sokołowa Podlaskiego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przywrócenia połączeń kolejowych do Sokołowa Podlaskiego.
Spotkanie dotyczy projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”, realizowanego na zlecenie Województwa Mazowieckiego przez konsorcjum firm Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Instytut Kolejnictwa.
Ideą tej inwestycji jest rewitalizacja linii kolejowej nr 55 na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski, co pozwoli na reaktywację po wielu latach przewozów pasażerskich na tej trasie. Inwestycja zakłada wykorzystanie istniejącego przebiegu linii kolejowej 55,analizowana jest również budowa fragmentu nowej linii kolejowej na terenie Siedlec. Rozpatrywany jest bowiem zarówno wariant wykorzystania wyłącznie istniejących linii kolejowych (co w przypadku pociągów łączących Warszawę z Sokołowem Podlaskim oznaczałoby konieczność zmiany kierunku w Siedlcach), jak i budowę fragmentu nowej linii kolejowej (dzięki czemu pociągi z Warszawy do Sokołowa Podlaskiego kursowałyby bez zmiany kierunku w Siedlcach).
Na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski planowana jest budowa i odbudowa przystanków osobowych. Część z nich zostanie odbudowana w historycznej lokalizacji, planowane są również nowe lokalizacje przystanków.
Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa). Przewidziano osobne spotkania dla mieszkańców poszczególnych Gmin:

  • Sokołów Podlaski (miasto i gmina wiejska) – godz. 11:00;
  • Gmina Bielany – godz. 12:30;
  • Gmina Suchożebry – godz. 14:00;
  • Siedlce (miasto i gmina wiejska) – godz. 15:30.

Spotkania odbywać się będą w formie zdalnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje.sokolow@infracd.pl, do dnia 16 sierpnia (poniedziałek), ze wskazaniem, w którym spotkaniu chcą Państwo uczestniczyć. Link do telekonferencji zostanie przesłany zgłoszonym osobom w dniu 17 sierpnia (wtorek) wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu.