Prognoza oddziaływania na środowisko

Dokument – Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim opracowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.