Nasz głos w dyskusji o podział Mazowsza

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w sprawie propozycji podziału województwa mazowieckiego.

Od początku reformy administracyjnej państwa, która miała miejsce w 1998 roku, pojawiają się głosy dotyczące podziału administracyjnego województwa mazowieckiego w różnych konstelacjach. Raz wydziela się Warszawę, innym razem dzieli się województwo na trzy jednostki, a ostatnio mówi się o podziale administracyjnym zgodnym z obecnym podziałem statystycznym, mianowicie na województwo mazowieckie lub mazowiecko-staropolskie ze stolicą w Radomiu i województwo warszawskie – Warszawę z dziewięcioma otaczającymi powiatami. Różne koncepcje podziału administracyjnego przedstawia przede wszystkim środowisko radomskie oraz posłowie z tego obszaru.

Materiał w sprawie podziału Mazowsza do przeczytania na stronie internetowej akcji społecznej Rowerem przez Polskę.