Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa. Podstawowym celem NSP 2021 będzie poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Zebrane podczas spisu dane posłużą do opracowywania wielu krajowych, regionalnych i gminnych strategii oraz programów rozwojowych. Poprzez udział w NSP 2021 wszyscy mamy możliwość realnego i bezpośredniego wpływu na rozwój naszego województwa i całej Polski.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. przeprowadzany jest od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku, a udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca Polski.

Najważniejsze informacje o spisie:

  • Podstawową i obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy. Aplikacja spisowa jest dostępna na stronie internetowej. Wypełnić ją można przez dowolne urządzenie podłączone do Internetu.
  • Aplikacja jest dostępna w języku migowym oraz dla czytników tekstu.
  • Osoby, które nie mają możliwości spisania się przez Internet, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta, gdzie będzie funkcjonować punkt spisowy.
  • Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.
  • Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną swoją pracę od 4 maja i będzie ona w głównej mierze polegać na kontakcie telefonicznym z respondentami. Rachmistrzowi nie można już odmówić podania danych spisowych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021