Lista złożonych wniosków

Lista wniosków złożonych w ramach Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim dostępna jest w Systemie Konsultacji Społecznych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.