Konferencja Partnerstwo Lokalne na Rzecz Ożywienia Gospodarczego w Powiecie Legionowskim

W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja Partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego w powiecie legionowskim, zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Legionowie, w sali widowiskowej w Urzędzie Miasta Legionowo, w której udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora, sektora ekonomii społecznej i aktywnych mieszkańców powiatu legionowskiego.

W pierwszej części konferencji, podczas gali projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych przy udziale trzech sektorów w powiecie legionowskim, zaprezentowano następujące projekty: Ożywienie i rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie legionowskim, Dzienny dom pobytu – od przedszkola do seniora, Kozy z Legionowa, Rodzinny Park Rozrywki, Mieszkania dla osób z niepełnosprawnością – Moje własne mieszkanko oraz Strefa innowacji i przedsiębiorczości.

W drugiej części przedstawiono Liderów Legionowskiego Rynku Pracy oraz wręczono im wyróżnienia. Uczestnikom zaprezentowanych projektów przekazano Certyfikaty Partnerstwa Lokalnego.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna – koncert Młodych Talentów.