Zeszyt 4(54)2018 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego

Zeszyt 4(54)2018 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 2

Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 2

Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i najważniejszych inwestycji strategicznych zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Wróć do listy wydawnictw