Zeszyt 2(56)2019 Drogi w krajobrazie

Zeszyt 2(56)/2019 Mariusz Kozera - Drogi w krajobrazie

W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące dróg rozpatrywanych w szerokim zakresie – od projektowania do konkretnych rozwiązań w realizacji, administracji drogowej oraz planowania przestrzennego, jako narzędzia służącego kształtowaniu sieci dróg. Całość opisana oraz zilustrowana jest na potrzeby przyszłych architektów krajobrazu, nie zmienia to jednak faktu, że sama „droga” jest obiektem zainteresowań całego społeczeństwa, które tak naprawdę funkcjonuje m.in. dzięki tym połączeniom pomiędzy ośrodkami życia społecznego, kulturalnego itp. Bez dróg nie można wyobrazić sobie dalszego rozwoju dzisiejszej cywilizacji, pomimo wejścia szerokim frontem Internetu, czyli formy przekazu cyfrowego.

Wróć do listy wydawnictw