Contact

Mazovian Office of Regional Planning in Warsaw

1 Nowy Zjazd Street, 00-301 Warsaw

phone: +48 22 518 49 00 (from 8.00 am to 4.00 pm)

NIP: 113-22-58-115

e-mail: biuro@mbpr.pl

ePUAP: /MBPR_Warszawa/SkrytkaESP

Mazovian Office of Regional Planning in Warsaw
– Branch office in Ciechanów

11 Powstańców Warszawskich Street, 06-400 Ciechanów

phone: +48 23 672 35 99 (from 7.30 am to 3.30 pm)

e-mail: ciechanow@mbpr.pl

Mazovian Office of Regional Planning in Warsaw
Branch office in Ostrołeka

38 Piłsudskiego Street, 07-410 Ostrołeka

phone: +48 29 766 65 88 (from 7.30 am to 3.30 pm)

e-mail: ostroleka@mbpr.pl

Mazovian Office of Regional Planning in Warsaw
Branch office in Płock

19 Kolegialna Street, 09-402 Płock

phone: +48 24 262 59 88 (from 7.30 am to 3.30 pm)

e-mail: plock@mbpr.pl

Mazovian Office of Regional Planning in Warsaw
Branch office in Radom

2 Mokra Street, 26-600 Radom

phone: +48 48 362 56 93 (from 7.30 am to 3.30 pm)

e-mail: radom@mbpr.pl

Mazovian Office of Regional Planning in Warsaw
Branch office in Siedlce

19/21 Pułaskiego Street, 08-110 Siedlce

phone: +48 25 632 56 43 (from 7.30 am to 3.30 pm)

e-mail: siedlce@mbpr.pl