MENU

TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Nr 11
„Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza”

Jedenasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza” został opracowany na podstawie wyników modułu badawczego o tym samym tytule, będącego elementem badania społeczno-demograficznych zjawisk zachodzących w województwie mazowieckim oraz trendów ich zmian.
Celem tego badania była analiza wpływu edukacji i poziomu wykształcenia na poziom rozwoju województwa mazowieckiego. Autorzy opracowania potraktowali edukację, a właściwie jej efekt, czyli poziom wykształcenia mieszkańców, jako jeden z najważniejszych endogenicznych czynników rozwoju. Celem przeprowadzonych analiz było określenie współzależności pomiędzy możliwościami zdobycia wiedzy, zasobami kapitału ludzkiego a możliwościami wykorzystania posiadanej wiedzy na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych i przestrzennych.
Badanie „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”, którego składową jest moduł edukacyjny, zostało przeprowadzone w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Zaobserwowane dzięki niemu wnioski posłużyły do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju  regionu i będą wykorzystywane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie mazowieckim.

 

nr 11

© 1999 - 2022 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl