MENU

Statut

Tekst jednolity na podstawie: Załącznika uchwały nr 228/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl