- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Relacja z Konferencji w Otrębusach. Obszar Metropolitalny Warszawy

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizowało konferencję dotyczącą aktualizacji kluczowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Konferencja, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2011 r. w Otrębusach, adresowana była do mieszkańców oraz instytucji z Obszaru Metropolitalnego Warszawy i była ostatnią z cyklu konferencji subregionalnych.
W spotkaniu uczestniczyli: Posłowie na Sejm RP Janusz Piechociński oraz Marcin Święcicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu warszawskiego oraz reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Podczas konferencji przedstawiono następujące prezentacje:

W dyskusji panelowej, prowadzonej przez kierownika Zespołu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr Katarzyną Kopczewską, zwrócono uwagę na: