- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Relacja z Konferencji w Modlinie

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wraz z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa – Modlin zorganizował konferencję rozpoczynającą proces opracowywania „Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”. Konferencja ta rozpoczyna także proces konsultacji społecznych wymaganych przy opracowywaniu dokumentów tego typu.

Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2011 r. w Modlinie i było drugim (po konferencji inaugurującej ”Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim”) spotkaniem dotyczącym programów rozwoju transportu w województwie mazowieckim.

Wystąpienia prelegentów poprzedziła wycieczka na teren budowy lotniska, gdzie przedstawiono uczestnikom konferencji stan przygotowań oraz charakterystykę portu lotniczego Modlinie.

Uczestników spotkania powitał Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki. W konferencji wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk, Posłowie na Sejm RP: Janusz Piechociński, Bartłomiej Bodio, Mirosław Koźlakiewicz, przedstawiciel Wojska Polskiego Generał dywizji Zbigniew Galec, przedstawiciele samorządu terytorialnego – władze powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni i ośrodków badawczych, oraz innych instytucji i firm.

Na konferencji wygłoszono następujące referaty w ramach dwóch sesji:

Sesja pierwsza:

Sesja druga:

Po ostatnim wystąpieniu zainicjowano dyskusję, w której poruszono tematy dotyczące dostępności portu lotniczego w Modlinie dla województwa mazowieckiego i całego kraju w realizacji przelotów międzynarodowych i krajowych. Generał dywizji Zbigniew Galec zwrócił także uwagę na rolę lotnisk w systemie obronności kraju.

Dyskusja zakończyła się krótkim wystąpieniem Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Bartłomieja Kolipińskigo, który podsumowując spotkanie podziękował uczestnikom za obecność oraz wkład w dyskusję. Zapewnił również, że zaprezentowane wnioski oraz stanowiska przedstawicieli świata, nauki zostaną rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad tworzeniem programu, jednocześnie zachęcając uczestników konferencji do składania wniosków i uwag, także za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.mbpr.pl.