- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego

Informacja o ogłoszonym przetargu nieograniczonym dotyczącym Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.