- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach

Oddział Terenowy
w Siedlcach

specjalizuje się w sporządzaniu opracowań analityczno-studialnych i projektowych z zakresu: energetyki, rewitalizacji i osadnictwa. W poprzednich latach zajmował się także problematyką turystyki.

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach
Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach
LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy
1wiejskaBorowiegarwolińskiSiedlce
2miejskaGarwolin garwolińskiSiedlce
3wiejskaGarwolin garwolińskiSiedlce
4wiejskaGórznogarwolińskiSiedlce
5miejskaŁaskarzewgarwolińskiSiedlce
6wiejskaŁaskarzewgarwolińskiSiedlce
7wiejskaMaciejowicegarwolińskiSiedlce
8wiejskaMiastków KościelnygarwolińskiSiedlce
9wiejskaParysówgarwolińskiSiedlce
10miejsko-wiejskaPilawagarwolińskiSiedlce
11wiejskaSobolewgarwolińskiSiedlce
12wiejskaTrojanówgarwolińskiSiedlce
13wiejskaWilgagarwolińskiSiedlce
14miejsko-wiejskaŻelechówgarwolińskiSiedlce
15wiejskaHuszlewłosickiSiedlce
16wiejskaŁosicełosickiSiedlce
17wiejskaOlszankałosickiSiedlce
18wiejskaPlaterówłosickiSiedlce
19wiejskaSarnakiłosickiSiedlce
20wiejskaStara KornicałosickiSiedlce
21miejskaSiedlcem. SiedlceSiedlce
22miejsko-wiejskaCegłówmińskiSiedlce
23wiejskaDębe WielkiemińskiSiedlce
24wiejskaDobremińskiSiedlce
25HalinówHalinówmińskiSiedlce
26wiejskaJakubówmińskiSiedlce
27miejsko-wiejskaKałuszynmińskiSiedlce
28wiejskaLatowiczmińskiSiedlce
29miejskaMińsk MazowieckimińskiSiedlce
30wiejskaMińsk MazowieckimińskiSiedlce
31miejsko-wiejskaMrozymińskiSiedlce
32wiejskaSiennicamińskiSiedlce
33wiejskaStanisławówmińskiSiedlce
34miejskaSulejówekmińskiSiedlce
35wiejskaCelestynówotwockiSiedlce
36miejskaJózefówotwockiSiedlce
37miejsko-wiejskaKarczewotwockiSiedlce
38wiejskaKołbielotwockiSiedlce
39wiejskaOsieckotwockiSiedlce
40miejskaOtwockotwockiSiedlce
41wiejskaSobienie-JezioryotwockiSiedlce
42wiejskaWiązownaotwockiSiedlce
43wiejskaDomaniceSiedleckiSiedlce
44wiejskaKorczewSiedleckiSiedlce
45wiejskaKotuńSiedleckiSiedlce
46wiejskaMokobodySiedleckiSiedlce
47miejsko-wiejskaMordySiedleckiSiedlce
48wiejskaPaprotniaSiedleckiSiedlce
49wiejskaPrzesmykiSiedleckiSiedlce
50wiejskaSiedlceSiedleckiSiedlce
51wiejskaSkórzecSiedleckiSiedlce
52wiejskaSuchoźebrySiedleckiSiedlce
53wiejskaWiśniewSiedleckiSiedlce
54wiejskaWodynieSiedleckiSiedlce
55wiejskaZbuczynSiedleckiSiedlce
56wiejskaBielanysokołowskiSiedlce
57wiejskaCeranówsokołowskiSiedlce
58wiejskaJabłonna LackasokołowskiSiedlce
59miejsko-wiejskaKosów LackisokołowskiSiedlce
60wiejskaRepkisokołowskiSiedlce
61wiejskaSabniesokołowskiSiedlce
62miejskaSokołów PodlaskisokołowskiSiedlce
63wiejskaSokołów PodlaskisokołowskiSiedlce
64wiejskaSterdyńsokołowskiSiedlce
65wiejskaGrębkówwęgrowskiSiedlce
66wiejskaKorytnicawęgrowskiSiedlce
67wiejskaLiwwęgrowskiSiedlce
68miejsko-wiejskaŁochówwęgrowskiSiedlce
69wiejskaMiedznawęgrowskiSiedlce
70wiejskaSadownewęgrowskiSiedlce
71wiejskaStoczekwęgrowskiSiedlce
72miejskaWęgrówwęgrowskiSiedlce
73wiejskaWierzbnowęgrowskiSiedlce

Pracownicy OT Siedlce są współautorami podstawowych dokumentów sporządzonych w Biurze:

W trakcie opracowywania wyżej wymienionych dokumentów planistycznych i strategicznych województwa, Oddział był odpowiedzialny za zorganizowanie konferencji i spotkań konsultacyjnych z podmiotami z subregionu siedleckiego. Obecnie pracownicy OT Siedlce biorą udział w kolejnej aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Oddział uczestniczy również w wykonywaniu zadań samorządu województwa mazowieckiego dotyczących uzgadniania lub opiniowania projektów dokumentów sporządzanych na podstawie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o rewitalizacji, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy Prawo energetyczne. W Oddziale sporządzane są także projekty opinii i stanowisk do dokumentów i ustaw z zakresu planowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz energetyki, a także przygotowywane odpowiedzi na skargi, wnioski oraz wystąpienia o udzielenie informacji z zakresu działalności merytorycznej i terytorialnej OT Siedlce. Oddział ponadto prowadzi bazy danych w zakresie energetyki i rewitalizacji, które są wykorzystywane do realizacji zadań statutowych MBPR. W ramach wykonywania powyższych obowiązków, OT Siedlce współpracuje m.in. z: Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Mazowiecką Agencją Energetyczną oraz przedsiębiorstwami energetycznymi.

W zakresie planowania przestrzennego Oddział obsługuje obszar ośmiu powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta Siedlce (łącznie 73 gminy). W związku z tym pracownicy Oddziału opracowują:

W obszarze wyżej wymienionych powiatów Oddział opracowuje także opinie do projektów gminnych programów rewitalizacji.

W zakresie planowania energetycznego OT Siedlce obsługuje obszar całego województwa mazowieckiego i przygotowuje opinie samorządu regionu do:

Pracownicy Oddziału są członkami zespołów do realizacji zadań, związanych z udziałem MBPR w dwóch międzynarodowych projektach. Jednym z nich jest NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Projekt dotyczy korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka – Rail Baltica, łącząca: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Finlandię. Na terenie Polski Rail Baltica przebiega m.in. przez województwo mazowieckie (linie kolejowe: E20 i E75). Celem projektu NSB CoRe jest wspieranie konkurencyjności i przedsiębiorczości w przedmiotowym korytarzu oraz tworzenia i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych i centrów logistycznych, a także wypracowanie wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego korytarza. Jednym z zadań projektu jest zbadanie wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy. W projekcie uczestniczy 16 partnerów (miasta, regiony i instytucje z 6 wyżej wymienionych krajów) oraz 24 organizacje stowarzyszone (instytucje otoczenia biznesu i organizacje eksperckie działające w obszarze logistyki).

Drugim międzynarodowym projektem jest LAirA (Landsite Airports Accessibility) w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt dotyczy dostępności lądowej lotnisk i opiera się na zagadnieniach tematycznych, takich jak: mobilność elektryczna, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, inteligentne systemy transportowe oraz publiczny transport drogowy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań, służących zapewnieniu dostępności do portów lotniczych. Jednym z zadań jest przeprowadzenie analiz mobilności w zakresie dostępu do lotniska w Modlinie. W projekcie uczestniczy 10 partnerów (miasta, regiony, stowarzyszenia i instytucje z: Włoch Chorwacji, Węgier, Austrii, Niemiec i Polski) oraz 5 partnerów stowarzyszonych, m.in. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

W OT Siedlce wykonywane są ponadto analizy i studia dla wybranych obszarów oraz problemów województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu siedleckiego. W ostatnich latach wykonano następujące opracowania, z których część została opublikowana w serii wydawniczej Mazowsze. Analizy i Studia (MAiS):

Kilka z ww. opracowań zostało sporządzonych przy współpracy ze środowiskiem akademickim, a także z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Problematyka części z nich była przedmiotem referatów wygłoszonych przez pracowników OT Siedlce na seminariach i konferencjach.

Opracowania oddziału w wydaniach online: