- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Oddział Terenowy MBPR w Ostrołęce

Oddział Terenowy
w Ostrołęce

specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących m.in. szeroko rozumianej problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich w odniesieniu do obszaru całego województwa mazowieckiego. Poza powyższą problematyką Oddział zajmuje się również kwestiami dotyczącymi systemów zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania ścieków.

Oddział Terenowy MBPR w Ostrołęce
Oddział Terenowy MBPR w Ostrołęce
LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy
1miejskaOstrołękam. OstrołękaOstrołęka
2wiejskaCzerwonkamakowskiOstrołęka
3wiejskaKarniewomakowskiOstrołęka
4wiejskaKrasnosielcmakowskiOstrołęka
5miejskaMaków MazowieckimakowskiOstrołęka
6wiejskaMłynarzemakowskiOstrołęka
7wiejskaPłoniawy-BramuramakowskiOstrołęka
8miejsko-wiejskaRóżanmakowskiOstrołęka
9wiejskaRzewniemakowskiOstrołęka
10wiejskaSypniewomakowskiOstrołęka
11wiejskaSzelkówmakowskiOstrołęka
12wiejskaBaranowoostrołęckiOstrołęka
13wiejskaCzarniaostrołęckiOstrołęka
14wiejskaCzerwinostrołęckiOstrołęka
15wiejskaGoworowoostrołęckiOstrołęka
16wiejskaKadzidłoostrołęckiOstrołęka
17wiejskaLelisostrołęckiOstrołęka
18wiejskaŁyseostrołęckiOstrołęka
19miejsko-wiejskaMyszyniecostrołęckiOstrołęka
20wiejskaOlszewo-BorkiostrołęckiOstrołęka
21wiejskaRzekuńostrołęckiOstrołęka
22wiejskaTroszynostrołęckiOstrołęka
23wiejskaAndrzejewoostrowskiOstrołęka
24wiejskaBoguty-PiankiostrowskiOstrołęka
25miejsko-wiejskaBrokostrowskiOstrołęka
26wiejskaMałkinia GórnaostrowskiOstrołęka
27wiejskaNurostrowskiOstrołęka
28miejskaOstrów MazowieckaostrowskiOstrołęka
29wiejskaOstrów MazowieckaostrowskiOstrołęka
30wiejskaStary LubotyńostrowskiOstrołęka
31wiejskaSzulborze WielkieostrowskiOstrołęka
32wiejskaWąsewoostrowskiOstrołęka
33wiejskaZaręby KościelneostrowskiOstrołęka
34miejsko-wiejskaChorzeleprzasnyskiOstrołęka
35wiejskaCzernice BoroweprzasnyskiOstrołęka
36wiejskaJednorożecprzasnyskiOstrołęka
37wiejskaKrasneprzasnyskiOstrołęka
38wiejskaKrzynowłoga MałaprzasnyskiOstrołęka
39miejskaPrzasnyszprzasnyskiOstrołęka
40wiejskaPrzasnyszprzasnyskiOstrołęka
41wiejskaDąbrówkawołomińskiOstrołęka
42wiejskaJadówwołomińskiOstrołęka
43wiejskaKlembówwołomińskiOstrołęka
44miejskaKobyłkawołomińskiOstrołęka
45miejskaMarkiwołomińskiOstrołęka
46wiejskaPoświętnewołomińskiOstrołęka
47miejsko-wiejskaRadzyminwołomińskiOstrołęka
48wiejskaStrachówkawołomińskiOstrołęka
49miejsko-wiejskaTłuszczwołomińskiOstrołęka
50miejsko-wiejskaWołominwołomińskiOstrołęka
51miejskaZąbkiwołomińskiOstrołęka
52miejskaZielonkawołomińskiOstrołęka
53wiejskaBrańszczykwyszkowskiOstrołęka
54wiejskaDługosiodłowyszkowskiOstrołęka
55wiejskaRząśnikwyszkowskiOstrołęka
56wiejskaSomiankawyszkowskiOstrołęka
57miejsko-wiejskaWyszkówwyszkowskiOstrołęka
58wiejskaZabrodziewyszkowskiOstrołęka
Zasieg-OT-Ostroleka


Oddział zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności, tj. terenami zamkniętymi z obszaru województwa mazowieckiego. W związku z tym jednym z zadań OT Ostrołęka jest pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania zestawień, opracowań planistycznych oraz prac analityczno-studialnych z zakresu:

Ponadto do zadań OT Ostrołęka należy m.in.:

Szczególną uwagę Oddział poświęca monitorowaniu problematyki przestrzennej i społeczno-gospodarczej najbliższego otoczenia, tj. subregionu ostrołęckiego, do którego należą powiaty: ostrołęcki, makowski, przasnyski, ostrowski, wyszkowski oraz miasto Ostrołęka

W Oddziale Terenowym w Ostrołęce realizowane są także prace związane z opracowaniem, monitorowaniem i oceną dokumentów strategicznych i planistycznych województwa. W Oddziale zostały przygotowane materiały m.in. do:

Pracownicy Oddziału Terenowego w Ostrołęce uczestniczą w realizowanym przez Biuro międzynarodowym projekcie YouInHerit współfinansowanym ze środków Programu Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawienie możliwości wykorzystania tradycyjnego rzemiosła, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału regionu dotyczącego tradycji piwowarskich dla odrodzenia tradycji i rzemiosła poprzez zaangażowanie młodzieży oraz władz lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji.

Pracownicy OT Ostrołęka wykonali między innymi następujące opracowania:

Ponadto OT Ostrołęka był organizatorem bądź przygotowywał materiały na szereg konferencji, zjazdów i seminariów, w tym m.in.: