- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie

Oddział Terenowy
w Ciechanowie

w swoich opracowaniach, jak również w pracach analityczno-studialnych z zakresu planowania regionalnego – projektowych, koncepcyjnych, programowych – uwzględnia szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do obszaru całego województwa mazowieckiego.

Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie
Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy
1miejskaCiechanówciechanowskiCiechanów
2wiejskaCiechanówciechanowskiCiechanów
3miejsko-wiejskaGlinojeckciechanowskiCiechanów
4wiejskaGołymin-OśrodekciechanowskiCiechanów
5wiejskaGruduskciechanowskiCiechanów
6wiejskaOjrzeńciechanowskiCiechanów
7wiejskaOpinogóra GórnaciechanowskiCiechanów
8wiejskaRegiminciechanowskiCiechanów
9wiejskaSońskciechanowskiCiechanów
10wiejskaDzierzgowomławskiCiechanów
11wiejskaLipowiec KościelnymławskiCiechanów
12miejskaMławamławskiCiechanów
13wiejskaRadzanówmławskiCiechanów
14wiejskaStrzegowomławskiCiechanów
15wiejskaStupskmławskiCiechanów
16wiejskaSzreńskmławskiCiechanów
17wiejskaSzydłowomławskiCiechanów
18wiejskaWieczfnia KościelnamławskiCiechanów
19wiejskaWiśniewomławskiCiechanów
20wiejskaCzosnównowodworskiCiechanów
21wiejskaLeoncinnowodworskiCiechanów
22miejsko-wiejskaNasielsknowodworskiCiechanów
23miejskaNowy Dwór MazowieckinowodworskiCiechanów
24wiejskaPomiechóweknowodworskiCiechanów
25miejsko-wiejskaZakroczymnowodworskiCiechanów
26wiejskaBaboszewopłońskiCiechanów
27miejsko-wiejskaCzerwińsk nad WisłąpłońskiCiechanów
28wiejskaDzierzążniapłońskiCiechanów
29wiejskaJoniecpłońskiCiechanów
30wiejskaNaruszewopłońskiCiechanów
31wiejskaNowe MiastopłońskiCiechanów
32miejskaPłońskpłońskiCiechanów
33wiejskaPłońskpłońskiCiechanów
34wiejskaRaciążpłońskiCiechanów
35wiejskaRaciążpłońskiCiechanów
36miejsko-wiejskaSochocinpłońskiCiechanów
37wiejskaZałuskipłońskiCiechanów
38wiejskaGzypułtuskiCiechanów
39wiejskaObrytepułtuskiCiechanów
40wiejskaPokrzywnicapułtuskiCiechanów
41miejsko-wiejskaPułtuskpułtuskiCiechanów
42wiejskaŚwierczepułtuskiCiechanów
43wiejskaWinnicapułtuskiCiechanów
44wiejskaZatorypułtuskiCiechanów
45miejsko-wiejskaBieżuńżuromińskiCiechanów
46wiejskaKuczbork-OsadażuromińskiCiechanów
47miejsko-wiejskaLubowidzżuromińskiCiechanów
48wiejskaLutocinżuromińskiCiechanów
59wiejskaSiemiątkowożuromińskiCiechanów
50miejsko-wiejskaŻurominżuromińskiCiechanów
Zasieg-OT-Ciechanow


Jednym z zadań OT Ciechanów jest pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania opracowań planistycznych. Informacje te zbierane są głównie w zakresie:

OT w Ciechanowie brał udział w opracowywaniu podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego: Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 oraz aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Jednym z ważniejszych zadań Oddziału jest sporządzanie opracowań środowiskowych towarzyszących dokumentom strategicznym regionu, jak:

W OT w Ciechanowie wykonano m. in. opracowania:

Szczególną uwagę Oddział poświęca monitorowaniu problematyki przestrzennej i społeczno-gospodarczej najbliższego otoczenia, tj. subregionu ciechanowskiego, do którego należą powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński oraz miasto Ciechanów. Ponadto do zadań OT Ciechanów należy także:

W ramach warsztatów planistycznych z udziałem delegacji szwedzkiej (lipiec 2009 r.) zaprezentowane zostały referaty:

Aktualizacji najważniejszych dokumentów województwa poświęcona była konferencja, która odbyła się w listopadzie 2011 roku. Przedstawione zostały Założenia do obu dokumentów oraz referat na temat diagnozy społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego. W panelu dyskusyjnym głos zabierali przedstawiciele władz, instytucji i środowisk lokalnych zainteresowanych przyszłością subregionu.

W lipcu 2012 roku odbyła się konferencja w ramach konsultacji projektu aktualizacji SRWM do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Kontynuacją konsultacji projektu SRWM było wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w Ciechanowie we wrześniu 2012 roku.

W październiku 2013 roku odbyła się w Ciechanowie konferencja subregionalna poświęcona przygotowaniu województwa mazowieckiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Na konferencję złożyły się następujące wystąpienia:

Ponadto pracownicy OT Ciechanów brali udział m.in.:

Infoseminaria - Budowa systemu monitoringu i podstaw wdrażania RIS dla Mazowsza
Budowa systemu monitoringu i podstaw wdrażania RIS dla Mazowsza