Zespół Finansowo-Księgowy

Zespół Finansowo-Księgowy zajmuje się prowadzeniem księgowości biura. Pracownicy zespołu dbają o terminowe dokonywanie płatności z tytułu poniesionych wydatków, jak i zobowiązań stałych.

W zespole dokonywana jest wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem kont, oraz sprawdzana jest kompletność i rzetelność dokumentów przedkładanych do akceptacji kierownikowi jednostki.Pracownicy sporządzają liczne sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z realizacji budżetu, a także sprawozdania dotyczące projektów współfinansowanych ze środków UE.

Uchwały Sejmiku

Aktualne i historyczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z działalnością Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Uchwała nr 228/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w WarszawiePobierz

Uchwała Nr 165/12 z dnia 25 czerwca 2012 rokuPobierz

Uchwała NR 176/11 z dnia 21 listopada 2011 rokuPobierz

Uchwała Nr 84/11 z dnia 20 czerwca 2011 rokuPobierz

Uchwała Nr 282/08 z dnia 22 grudnia 2008 rokuPobierz

Uchwała Nr 243/08 z dnia 17 listopada 2008 rokuPobierz

Uchwała Nr 125/07 z dnia 10 września 2007 rokuPobierz

Uchwała Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 rokuPobierz

Uchwała Nr 200/06 z dnia 9 października 2006 rokuPobierz

Uchwała Nr 199/06 z dnia 9 października 2006 rokuPobierz

Uchwała Nr 78/06 z dnia 29 maja 2006 rokuPobierz

Uchwała Nr 236/05 z dnia 19 grudnia 2005 rokuPobierz

Uchwała Nr 131/05 z dnia 5 września 2005 rokuPobierz

Uchwała Nr 65/2004 z dnia 7 czerwca 2004r.Pobierz

Uchwała Nr X/37/99 z dnia 17 maja 1999 rokuPobierz

Uchwały Zarządu

Aktualne i historyczne uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z działalnością Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Uchwała Nr 1380/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.Pobierz

Uchwała Nr 1379/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.Pobierz