MENU

Aktualności

  • Zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego, komunalny zasób mieszkaniowy i potencjał województwa mazowieckiego to obszary tematyczne, które m.in. znalazły się w programie wizyty przedstawicieli szwedzkiego RTK, zorganizowanej w Warszawie.W ramach bilateralnej współpracy ...
  • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego przygotowuje się do wydania pierwszego numeru periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”, który ma promować region mazowiecki. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik powołał do Rady Redakcyjnej ...
  • W ramach trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Mazowszem, Regionem Ile-de-France i Krajem Związkowym Brandenburgia w dniach 13-14 października 2008 r. w Pałacu w Genshagen w Niemczech odbyła się konferencja „Aeropolis: ...
  • MAZOWSZE Studia Regionalne - nowy periodyk naukowyZ inicjatywy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, 16 października br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. ...
  • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie przygotowało publikację pt. „Obszar Metropolitalny Warszawy”, która została wydana we wrześniu br. W opracowaniu przedstawiono w formie map, wykresów ...
  • Wprowadzenie ustawy metropolitalnej to jeden z ważniejszych tematów ostatnich miesięcy, a wszystkie decyzje w tym zakresie mogą mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości funkcjonowania polskich samorządów. Nad sprawami metropolitalnymi na Mazowszu ...
  • 16 kwietnia br. z inicjatywy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego podpisano w Urzędzie Marszałkowskim „Porozumienie w sprawie konieczności budowy Centralnego Portu dla Polski”. Sygnatariuszami tego dokumentu byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego - ...
  •   W miesięczniku Samorząd Terytorialny nr 12/2014 ukazały się dwa teksty pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Pierwszy, autorstwa Bartłomieja Kolipińskiego, pt. Kilka uwag na temat systemowych uwarunkowań ochrony krajobrazu ...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl