MENU

Aktualności

  • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie przygotowało publikację pt. „Obszar Metropolitalny Warszawy”, która została wydana we wrześniu br. W opracowaniu przedstawiono w formie map, wykresów ...
  • Wprowadzenie ustawy metropolitalnej to jeden z ważniejszych tematów ostatnich miesięcy, a wszystkie decyzje w tym zakresie mogą mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości funkcjonowania polskich samorządów. Nad sprawami metropolitalnymi na Mazowszu ...
  • 16 kwietnia br. z inicjatywy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego podpisano w Urzędzie Marszałkowskim „Porozumienie w sprawie konieczności budowy Centralnego Portu dla Polski”. Sygnatariuszami tego dokumentu byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego - ...
  •   W miesięczniku Samorząd Terytorialny nr 12/2014 ukazały się dwa teksty pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Pierwszy, autorstwa Bartłomieja Kolipińskiego, pt. Kilka uwag na temat systemowych uwarunkowań ochrony krajobrazu ...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl