MENU

Aktualności

 • Seminarium

  2019-03-21
  W dniu 29 listopada 2018 r. pracownicy  MBPR w Warszawie OT Płock uczestniczyli w seminarium pt. Granice polityczne - pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym, którego organizatorem było Centrum Europejskich Studiów ...
 • Seminarium

  2019-03-21
  W dniu 29.11.2018 r. pracownicy MBPR OT Płock uczestniczyli w seminarium Statystyka dla polityki spójności, które było zorganizowane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.Prowadzącą spotkanie była Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych ...
 • Seminarium

  2018-11-14
  Organizatorem seminarium pt.: „Statystyka dla polityki spójności”, które odbyło się w dniu 30.10.2018 r. był Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Jego celem była prezentacja wyników przeprowadzonych w latach 2016-2017 prac ...
 •             W dniach 17-18 października 2018 r. odbyło się 9. Forum Rozwoju Mazowsza, zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, o charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem regionu. Honorowy patronat nad ...
 •             17 października 2018 r. odbyła się konferencja Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna, zorganizowana przez Rządową Radę Ludnościową, której celem była próba odpowiedzi na pytanie: jak można zoptymalizować politykę ...
 • Solec 22 Zapraszamy na wystawę realizowaną w ramach projektu YouInHerit  ...
 • W dniu 17 września 2018 roku w Krakowie odbyła się Konferencja naukowa pn. ,,Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich", w której wzięli udział pracownicy Oddziału Terenowego w Ostrołęce. ...
 •          W dniu 06.09.2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które dotyczyło postępu prac na aktualizacją „Planu Rozwoju ...
 • W dniu 24 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego ...
 • W dniu 16 lipca 2018 r. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizowało w Nowym Dworze Mazowieckim (w budynku Toru Modlin) II spotkanie z interesariuszami projektu LAirA (Landside Airports Accessibility ...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl