MENU

Aktualności - Komunikat o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

2022-04-08

Województwo Mazowieckie, w celu spełnienia warunku podstawowego wskazanego w tzw. Rozporządzeniu ogólnym jakim jest opracowanie regionalnych planów transportowych, opracowało Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, spełniając warunek podstawowy Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 515/313/22 przyjął:

  1. Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku,
  2. Prognozę oddziaływania na środowisko Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku.

            Celem Planu jest zapewnienie spójności długofalowych działań i kompleksowego planowania
potrzeb inwestycyjnych w obszarze transportu na Mazowszu oraz zapewnienie spójnej sieci transportowej
z województwami ościennymi, a także krajową siecią transportową.

            Plan wskazuje cele rozwoju systemu transportowego Województwa Mazowieckiego, które opracowane zostały w oparciu o cele wskazane w dokumentach na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, jak również w oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy sytuacji przestrzennej i demograficznej na Mazowszu, diagnozę systemu transportowego województwa mazowieckiego, analizę realizacji usług publicznego transportu zbiorowego, modelowanie ruchu a także przy uwzględnieniu zapisów Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Pliki do pobrania:

  1. Prognoza do RPT
  2. Regionalny Plan Transportowy
  3. Załącznik 1 - Inwestycje na poziomie krajowym
  4. Załącznik 2 - Inwestycje na poziomie regionalnym
  5. Załącznik 3 - Inwestycje na poziomie lokalnym
  6. Załącznik 5 - Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w latach 2014-2020 (+3 lata)
Wróćwróć...
© 1999 - 2022 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl