MENU

Aktualności - Spotkanie konsultacyjne dot. projektu „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia"

2021-09-06

Spotkanie dotyczy "Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia” w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 r.", realizowanego firmę BBF Sp. z o.o..

Zgodnie z wymaganiami Umownymi i uzgodnionym Harmonogramem Spotkań Informacyjnych została uruchomiona strona internetowa

https://www.konsultacje-projektu-spplk34-ostrow-mazowiecka-malkinia.pl/ ,

na której znajdują się kluczowe informacje dotyczące projektu „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia" wraz z przeprowadzeniem spotkań informacyjnych ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja Projektu, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym wraz z materiałami informacyjnymi. Dodatkowo na stronie zostały podane daty spotkań oraz linki umożliwiające zalogowanie się na platformę Microsoft Teams celem udziału w konsultacjach.

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl