MENU

Aktualności - Spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA – Landside Airports Accessibility (Dostępność lądowa lotnisk)

2019-12-23

W dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające projekt LAirA – Landside Airports Accessibility (Dostępność lądowa lotnisk). Projekt realizowany był od maja 2017 r. do grudnia 2019 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o. oraz dwunastoma innymi podmiotami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Niemiec, Austrii i Polski. Projekt LAirA dotyczył wyzwań związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego
i niskoemisyjnego systemu transportowego.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w projekcie jako partner reprezentujący Samorząd Województwa Mazowieckiego, odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie analiz dotyczących mobilności
w obszarze funkcjonalnym Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki projektu LAirA, dotyczące rozwiązań w zakresie niskoemisyjnej mobilności w siedmiu głównych obszarach tematycznych: mobilność elektryczna, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzielona, inteligentne systemy transportowe, odnajdywanie drogi i publiczny transport drogowy.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk wypracowanych w czasie trwania projektu wśród osób, instytucji i podmiotów zajmujących się polityką transportową, rozwojem regionalnym, planowaniem przestrzennym i współpracą międzynarodową.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami projektu dostępnymi na stronie:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LAirA.html

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl