MENU

Aktualności - Warsztaty Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych na temat kierunków działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na poziomie regionalnym – WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI

2019-12-03

W dniach 18-19 listopada 2019 r. w Krakowie odbyły się warsztaty Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych na temat kierunków działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na poziomie regionalnym – WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów statystyki  publicznej oraz instytucje zewnętrzne w tym m.in. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Departament Badań Przestrzennych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszy dzień warsztatów został poświęcony sesjom plenarnym, a drugi dyskusjom i warsztatom. Prelegenci występujący pierwszego dnia spotkania skupili się głównie na nowych wyzwaniach rozwojowych i wynikających z nich potrzebach informacyjnych z punktu widzenia instytucji: Regionalne Obserwatoria Terytorialne i Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych.

Szczególnie znaczenie dla pracy Mazowieckiego Obserwatorium Regionalnego miały warsztaty i dyskusje prowadzone w czasie drugiego dnia spotkania. Podczas nich poruszono następujące kwestie:

  • Współpraca partnerska pomiędzy zaproszonymi instytucjami wraz ze wskazaniem kierunków działań w tym zakresie,
  • Koncepcja powszechnego udostępniania danych w statystycznych systemach bazodanowych,
  • Identyfikacja wspólnych obszarów badawczo-analitycznych oraz możliwości współpracy w tym zakresie.
Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl