MENU

Aktualności - Ogólnopolska konferencja

2019-04-04

Celem uczestnictwa w konferencji było poszerzenie wiadomości na temat prac w ramach, których realizowane jest opracowanie planu działań dla ograniczenia skutków suszy w Polsce.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) jest trzecim, po Planach gospodarowania wodami i Planach zarządzania ryzykiem powodziowym instrumentem zarządzania wodami.

Podczas wydarzenia wprowadzono uczestników w kolejny projekt realizowany przez Wody Polskie, który wpisuje się w zrównoważone gospodarowanie wodami.

W działaniach informacyjno-promocyjnych wystąpił pan Łukasz Nowicki, ambasador projektu Stop suszy!. Mówił, że pobyt w Afryce umocnił w nim przekonanie o konieczności podejmowania wciąż nowych działań dla zapewnienia powszechnej dostępności wody.

Podsumowaniem wydarzenia była dyskusja na temat przedstawionych referatów, które posłużą jako materiały do przygotowania projektu (PPSS) Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. W dyskusji nie zabrakło szerszego kontekstu tzn. globalnych zmian klimatu, które zachodzą także w Polsce.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej www.stopsuszy.pl

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl