MENU

Aktualności - Delegacja ze Słowenii na Mazowszu – realizacja wizyty w ramach projektu YouInHerit

2018-06-16

W dniach 15-16 czerwca 2018 r. miała miejsce wizyta delegacji ze Słowenii na Mazowszu w ramach realizacji projektu YouInHerit. W piątek 15 czerwca odbyło się spotkanie gości
z Regionalną Grupą Interesariuszy w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Miało ono na celu wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie części dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Podczas spotkania miał miejsce wykład na temat historii browarnictwa w Sierpcu
oraz dyskusja na temat sposobów zainteresowania młodzieży dziedzictwem kulturowym i rzemiosłem. Po spotkaniu goście mogli zwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Druga część wizyty miała miejsce w sobotę 16 czerwca i obejmowała udział w I Festiwalu Piwowarów Domowych w Warszawie. Podczas festiwalu zaprezentowane zostały założenia projektu YouInHerit oraz wystawione było stoisko projektu, przy którym udzielano wszelkich informacji na jego temat oraz odbywały się konkursy tematyczne. Można było zapoznać się z tradycyjnymi metodami wytwarzania piwa, prezentowanymi przez najlepszych ekspertów, posłuchać wykładów związanych z tematyką projektu YouInHerit oraz oddać głos
na najlepszy produkt i stoisko festiwalowe.

 

Cross visit of Partners from Slovenia to Mazovia region within YouInHerit project

The cross visit of the Project Partners from Slovenia to Mazovia region took place on 15-16th June 2018. On Friday 15th June there was a meeting with the Regional Stakeholder Group in the Centre of Culture and Art in Sierpc. Its aim was the exchange of the experiences between the Project Partners and presentation of the part of the cultural heritage of Mazovia region. During the meeting a lecture on the history of the brewery in Sierpc took place, followed then by the discussion on how to involve youth in cultural heritage and craft. After the meeting the guests could visit the Muzeum of Mazovian Countryside in Sierpc. On Saturday 16th June the visit continue including participation in the I Festival of Home Brewers in Warsaw. During the Festival project YouInHerti was presented. There was a project stand, where the detailed information on the project was given and some thematic competitions held. The participants of the Festival could know better the traditional methods of brewing, presented by the best experts in this field. They could also listen to thematic lectures related to YouInHerit project and vote for the best project and the best festival stand.

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl