MENU

Aktualności - Konferencja subregionalna w Ciechanowie z cyklu: „Mazowsze - Cele i wyzwania na przyszłość”

2018-06-08

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Ciechanowie odbyła się kolejna konferencja, której celem    było podsumowanie  20 lat realizacji polityki rozwojowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego . Na konferencji odniesiono się do perspektywy rozwoju Mazowsza w nowym układzie statystycznym , w kontekście zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa, poświęcona zrealizowanym i planowanym inwestycjom w subregionie ciechanowskim.

Konferencję prowadziła pani dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego – omówił realizację polityki rozwoju województwa mazowieckiego w ostatnim dwudziestoleciu, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ciechanowskiego. Przedstawił także znaczenie obecnego podziału statystycznego województwa w nowej perspektywie finansowej.

W dalszej części konferencji referaty wygłosili :

  • Pan prof. dr hab. Jacek Szlachta – Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który przybliżył podział statystyczny województwa w kontekście nowej perspektywy finansowej.
  • Pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich  UMWM – zaprezentowała stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 oraz przyszłość Polityki Spójności po 2020 roku.
  • Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM – omówił zmiany zachodzące na mazowieckiej wsi w subregionie ciechanowskim, finansowane z PROW oraz budżetu województwa mazowieckiego w okresie działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  • Pani Mirosława Zdunkiewicz – Kierownik Oddziału w Ciechanowie Urzędu Statystycznego w Warszawie – zaprezentowała zmiany społeczno – gospodarcze w subregionie ciechanowskim.

Podczas konferencji odbyła się także debata, moderowana przez panią dr Elżbietę Kozubek, dotycząca przyszłych potrzeb rozwojowych a także efektów wykorzystania dla rozwoju regionu pozyskanych z budżetu województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej środków finansowych.

W debacie udział wzięli : pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, pan Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanowa, pan Zbigniew Ptasiewicz – Kierownik Wydziału Rozwoju i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatu Ciechanowskiego, pan Jerzy Rzymowski – Starosta Powiatu Żuromińskiego, pan  Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego  oraz pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Powiatu Mławskiego.

Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych zaprezentowała Pani dr Elżbieta Kozubek, która zaprosiła przedstawicieli jednostek samorządowych i wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w zbliżających się konsultacjach społecznych zmiany Planu.

Konferencja zorganizowana przez MBPR w Warszawie, Oddział Terenowy w Ciechanowie, spotkała się z dużym zainteresowaniem, udział wzięło ponad 120 osób, głównie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, instytucji ochrony zdrowia i kultury.

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl